FRESHMEN ADMISSION UPDATE (AUGUST 28,2020)

Ang mga sumusunod na aplikante ay maari na mag-email sa mga Department Head ng kanilang napiling kurso. Sundan and link ng List of Screened Applicants.