FRESHMEN ADMISSION UPDATE (AUGUST 29,2020)

Ang mga sumusunod na aplikante ay maari na nag-register noong Martes ng tanghali hanggang Huwebes ng gabi ay maari na magpadala ng email sa Department Head ng kanilang napiling kurso.