CONGRATULATIONS, BSE FILIPINO RESEARCHERS

The research Pagbuo ng Counter Mapping Material Tuon sa Karanasang Pampamayanan ng Brgy. San Jose, Antipolo City by Andrea Bolano, Joshua Calolot, Gary Gallarde, Marinelle Viaje, Mary Rose Onofre and Prof. Ricardo H. Momongan, Jr. was presented in the Salindunong 2022: Pambansang Kumperensiya sa Filipino at Pananaliksik ng Mindanao State University, April 21.