CONGRATULATIONS, BSE FILIPINO RESEARCHERS

The research Pagbuo ng Counter Mapping Material Tuon sa Karanasang Pampamayanan ng Brgy. San Jose, Antipolo City by Andrea Bolano, …
Read More

CONGRATULATIONS, BSE-FILIPINO RESEARCHERS

The research entitled Kalangitan Sisidlan ng Kultura: Pagdalumat sa Etnoastronomiya ng Filipinas Tungo sa Maka-Filipinong Pagtuturo ng Astronomiya by Mesdames …
Read More

STRENGTHENING uNIVERSITY LEADERSHIP IN OUR COMMUNITIES (SULO)

Last November 24, 2021, the College of Education ( CED ) presented the extension program titled: “Kakosa-Katuwang ko sa Pag-asa …
Read More