APPLICANTS WITH CANCELLED EXAMINATION

 

ADMISSION UPDATE: FRESHMEN

Ikaw ba ay:
1. Na-cancel ang examination noong March 22?
2. Pinalabas o pinauwi sa mismong araw ng examination dahil sa kulang na dokumento.
3. Hindi nakarating sa kanilang araw ng exam dahil sa personal na dahilan?

Pakibasa ang guidelines na ito:
1 Pakihanap ang inyong pangalan sa listahan.
https://drive.google.com/drive/folders/1rJhSigJs1-NWdgXyGegd3G81a5env4Ns?usp=sharing

Para sa mga napalabas sa mismong araw ng examination at hindi nakarating sa araw ng exam dahil sa personal na dahilan, hindi ninyo makikita ang inyong mga pangalan sa nasabing listahan. Sundin ang mga susunod na procedure.

2. Pakihanda ang scanned copy ng inyong e-permit at individual inventory form. Maddownload ang form na ito dito: https://rtu.edu.ph/guidance/INDIVIDUAL%20INVENTORY%20FORM%20new.pdf

Sundin ang format na ito sa paglalagay ng pangalan ng iyong files: SURNAME, FIRST NAME, M.I

3. Kung handa na ang mga nasabing dokumento, sagutan ang form na ito: https://forms.gle/GMamgJnG2fCEbXuRA 

Dito ninyo ia-upload ang mga nasabing files. WALA PONG MAGPAPASA NG DOKUMENTO SA AMING EMAIL o sa DEPARTMENT HEADS. Nakalagay na rin sa form na ito ang mga natitirang courses na maaari pang pagpilian.

4. Ang mga makakapagpasa ng form mula ngayong araw hanggang Martes ng gabi ay ipopost ang pangalan sa page na ito pagdating ng Miyerkules. Ang mga makakapagpasa ng Miyerkules hanggang Huwebes ay ipopost ng Lunes ng susunod na linggo. Ang nasabing post ay naglalaman ng final names ng mga aplikante na bibigyan na ng pagkakataon upang makapag email sa kanilang department heads para sa academic screening.
Maaari lamang magpasa ng form hanggang Huwebes, 11:59pm. Isasara ang form pagtapos ng nasabing oras.