FRESHMEN ADMISSION UPDATE (SEPTEMBER 8, 2020)

FRESHMEN ADMISSION UPDATE (SEPTEMBER 8, 2020)

Ang mga sumusunod na aplikanteng nag-register sa Online Admission System noong September 1 and 2
ay maaari na magpadala ng email sa kanilang mga department head. Pakisunod na lamang po ang
tamang procedure ng admission at etiquette sa pagpapadala ng email.

Close Menu