FRESHMEN ADMISSION UPDATE (SEPTEMBER 8, 2020)

Ang mga sumusunod na aplikanteng nag-register sa Online Admission System noong September 1 and 2ay maaari na magpadala ng email sa kanilang mga department head. Pakisunod na lamang po angtamang procedure ng admission at etiquette sa pagpapadala…

Comments Off on FRESHMEN ADMISSION UPDATE (SEPTEMBER 8, 2020)

CEAT STUDENTS’ ORIENTATION SEMINAR

All students of College of Engineering, Architecture and Technology (CEAT) enrolled in SY 2020-2021 are invited to watch the Students' Orientation Seminar via FB Live

Comments Off on CEAT STUDENTS’ ORIENTATION SEMINAR

UNIFAST-NCR GRANTEES

Students of National Capital Region that is a Grantee of the Tertiary Education Subsidy of Unifast is required to join this group.

Comments Off on UNIFAST-NCR GRANTEES

FRESHMEN ADMISSION UPDATE (AUGUST 28,2020)

Ang mga sumusunod na aplikante ay maari na mag-email sa mga Department Head ng kanilang napiling kurso. Sundan and link ng List of Screened Applicants.

Comments Off on FRESHMEN ADMISSION UPDATE (AUGUST 28,2020)

APPLICANTS WITH CANCELLED EXAMINATION

  ADMISSION UPDATE: FRESHMEN Ikaw ba ay: 1. Na-cancel ang examination noong March 22? 2. Pinalabas o pinauwi sa mismong araw ng examination dahil sa kulang na dokumento. 3. Hindi nakarating sa kanilang araw ng exam dahil…

Comments Off on APPLICANTS WITH CANCELLED EXAMINATION
Close Menu