FRESHMEN ADMISSION UPDATE (AUGUST 29,2020)
Ang mga sumusunod na aplikante ay maari na nag-register noong Martes ng tanghali hanggang Huwebes ng gabi ay maari na …
Read More
UNIFAST-NCR GRANTEES
Students of National Capital Region that is a Grantee of the Tertiary Education Subsidy of Unifast is required to join …
Read More
RESILIENCY BUILDING PROGRAM
For RTU Students: Facing the challenges of the new normal life …
Read More
FRESHMEN ADMISSION UPDATE (AUGUST 28,2020)
Ang mga sumusunod na aplikante ay maari na mag-email sa mga Department Head ng kanilang napiling kurso. Sundan and link …
Read More
APPLICANTS WITH CANCELLED EXAMINATION
ADMISSION UPDATE: FRESHMEN Ikaw ba ay: 1. Na-cancel ang examination noong March 22? 2. Pinalabas o pinauwi sa mismong araw …
Read More

Close Menu